Norske aktører for små til å bygge Sotrasambandet

Av

Trolig er ingen norske firmaer i stand til å ta risikoen ved å bygge og drive et nytt Sotrasamband.