Det går frem av en børsmelding onsdag morgen.

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth har stilt seg i front blant kritikerne av tilbudet nederlandske Euronext har lagt inn. Budet er forhåndsakseptert av over 50 prosent av eierne, men ikke av de største.

Kjerpeseth har både i en kronikk og i intervju med DN ytret frykt for at næringslivet på Vestlandet vil bli skadelidende dersom eierskapet av Oslo Børs ender hos Euronext.

Sparebanken Vest eier 1,63 prosent av Oslo Børs.

Bud fra Nasdaq

Onsdag morgen ble det kjent at også Nasdaq har lagt inn bud på børsen i Oslo. De største eierne, DNB og KLP har godtatt budet. Det har også Sparebanken Vest gjort. Nasdaq, som eier åtte børser i Norden og Baltikum, ønsker å kjøpe samtlige aksjer i Oslo Børs VPS Holding for 152 kroner per aksje, skriver DN. Euronext sitt tilbud er på 145 kroner.

I en børsmelding onsdag morgen skriver Sparebanken Vest at banken fortsatt mener at eierskapet i Oslo Børs VPS bør ha sterk forankring i det norske markedet. «Med de alternativene som nå foreligger er det Sparebanken Vest sin vurdering at Nasdaq vil tilby den beste industrielle og strategiske løsningen for det norske kapitalmarkedet og for Verdipapirsentralen», skriver banken.

Eier Fish Pool

– En sammensatt eierstruktur med tett tilknytning til det norske markedet vil best sikre Oslo Børs sin viktige rolle i kapitaliseringen av norsk næringsliv. Vi håper myndighetene anerkjenner dette når Finansdepartementet skal godkjenne nytt eierskap, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i meldingen.

I meldingen skriver banken også at styret har gjort en grundig vurdering av budene og gitt aksjonærene en omfattende begrunnelse for hvorfor de mener Nasdaqs bud er det beste.

Oslo Børs eier nesten hundre prosent av fiskebørsen Fish Pool, som holder til på Fantoft i Bergen.