Sperrer av seter: – Vi har ikke nødvendigvis plass til alle

Skyss overvåker og vurderer situasjonen hele tiden for at alle skal holde god avstand til medpassasjerene, og har iverksatt strengere tiltak.