Forlot klubben og ble skadet. Nå er hun tilbake i Arna-Bjørnar.

Åsne Takle Eide (25) takket for seg i Arna-Bjørnar i 2016. Lørdag var hun tilbake fra start.