Vraker Trekanttomten: – Her bør en byarena ligge

Her ser man for seg at en ny byarena bør ligge, like ved Flesland, som du kan se i bakgrunnen.

Her ser man for seg at en ny byarena bør ligge, like ved Flesland, som du kan se i bakgrunnen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Bystyret bestilte studie sender en ny byarena ut til Kokstad Vest!

DEL

Det vakte oppsikt da Bergen Næringsråd og Sparebanken Vests rapport, utarbeidet av Opus, pekte på den såkalte Trekanttomten på Nygårdstangen som en egnet beliggenhet for en byarena. Den gang sto hotellmagnat Arthur Buchardt sammen med investor og hockeyfrelste Tore Christiansen, og foreslo at de skulle ta regningen for en ny arena, mot å få bygge hotell i tilknytning til arenaen og drifte alt kommersielt.

Den skulle bygges etter DNB Arena-modellen – Stavanger Oilers storstue, som også huser blant annet konserter, isshowet Disney on Ice og håndballandskamper. Men modellen og tomtevalget er omstridt.

I studien her i Bergen har man sett på to ulike konsepter: En variant av DNB Arena, og en breddeidrettsarena. Man har tatt utgangspunkt i en ønsket publikumskapasitet på ca. 8.000 sittende, som kan utvides til 10-12.000 stående ved konserter og lignende. Den vil ha en grunnflate på 9.500-9.800 kvadratmeter. I studien legger man til grunn at man skal kunne komme seg til hallen uten bruk av personbiler: Kun 20 parkeringsplasser for funksjonshemmede legges til grunn.

Stem nederst i saken!

Kokstad Vest

Dagens bystyre bestilte deretter en egen vurdering, med et par nye tomteforslag.

Kokstad Vest stakk av med «seieren» i mulighetsstudien. Den får totalscore på 6 poeng. Slettebakken, der dagens Bergenshallen ligger, får 5. Krohnsminde, på dagens fotballbane, får 4, mens Nymark får 3. Mindemyren får 2, mens Trekanttomten får 0.

Slik ser man for seg en mulig byarena på Krohnsminde, der det ligger en kunstgressbane i dag.

Slik ser man for seg en mulig byarena på Krohnsminde, der det ligger en kunstgressbane i dag. Foto:

Studien er ingen avgjørende faktor – men en i en eventuell politisk beslutning av bystyret angående en byarena vil rapporten naturlig nok veie tungt.

I rapporten beskrives toalscoren slik: «I en slik sammenstilling vil alle kriterier vektes likt. Den tomten som har fått høyest totalscore trenger derfor ikke å være den mest egnede tomten. Ved valg av lokalisering må det gjøres en konkret vurdering av hvilken vekt de ulike kriteriene skal tillegges.»

Hva mener du? Bli med i debatten her!

Politihus og negativ investor

I dagens papir-BA gikk politimester Kaare Songstad ut med en klar melding: Han ønsker et sårt tiltrengt nytt politihus på Trekanttomten.

– En har sett på ulike tomter og plasseringer, og man har gått gjennom premisser og krav til politihus. Konklusjonen er veldig entydig. De anbefaler at det bygges et nytt politihus i Bergen sentralt i Bergen. Den vi snakker om, ved spagettikrysset, er egnet blant annet på grunn av nærhet til utrykningsveier, fremholdt politimesteren.

– En byarena her på Nygårdstangen er det ikke plass til, konkluderer mulighetsstudien.

– En byarena her på Nygårdstangen er det ikke plass til, konkluderer mulighetsstudien. Foto:

Samtidig var investor Tore Christiansen like klar i talen da det ble klart at byrådet ønsket å se på flere ulike tomtevalg og konsepter for en byarena.

– Det må være lov for byrådet å se på andre muligheter, men det kompliserer saken. Hvis de presterer å sende denne ut i ørkenen ... Ære være dem for det, sa Christiansen syrlig.

– Det er ikke sikkert vår interesse varer for evig. Jeg ønsker å ikke å være grinete eller legge et tidspress, men jeg vil ha et tydelig signal på om de synes dette er en kul eller ikke kul idé, fortsatte han den gang.

Derfor vrakes Trekanttomten

I mulighetsstudien Opus gjennomførte i 2015 var området på Nygårdstangen det mest egnede. I denne rapporten utført av ABO Plan & Arkitektur AS, kommer den på bunnen av totalt seks tomtevalg (se bildet).

Vurderingene i mulighetsstudien, oppsummert.

Vurderingene i mulighetsstudien, oppsummert. Foto:

Det dreier seg hovedsakelig om areal- og interessekonfliktene knyttet til tomten, heter det i rapporten. Videre er tomtestørrelsen vurdert som for liten, og trafikksystemet i tilknytning til hallen er ikke velegnet for større arrangement. Samtidig får alle alternativene minuskarakterer på dette punktet. Nymark og Slettebakken scorer aller dårligst.

Artikkeltags