Dette er Branns elitespiller i FIFA

Brann prøver seg på e-sport som et virkemiddel til å nå ut til nye målgrupper.