– Det ligner egentlig litt på ishockeybaner, sier Celine Klæboe Egge.

9-åringen og lagvenninnene på Smøråsakademiet har en liten pause i fotballtreningen. I går fikk de for første gang spille med vantene som deler elleverbanen inn i mindre treerbaner.

– Det er veldig gøy å spille med! Vi kan skyte i veggen og så spretter ballen rett ut på banen igjen. Vi slipper å bruke mye tid på innkast, samstemmer jentene.

Til flere klubber

Smørås er en av 48 klubber i Hordaland som i disse dager mottar denne type treerbaner.

Bakgrunnen er at NFF Hordaland søkte om midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, og fikk tildelt én million kroner til å kjøpe inn slike baner. I tillegg har Trond Mohn bidratt med midler. Klubbene har deretter fått tilbud om å kjøpe banene for bare 10.000 kroner.

– Det er vedtatt at 6- og 7-åringer skal spille treerfotball fra 2019. Det er hensiktsmessig at banene har vant, men det er ikke et krav, forklarer Helge Bjørke i NFF Hordaland.

Med vantene holdes ballen mer i spill, så det blir flere berøringer og mer effektiv spilletid for de yngste spillerne.

 

Utfordring og mestring

Med dagens system øker banestørrelsen annethvert år i barne- og ungdomsfotballen (se faktaboks).

– Det første året får de en ny utfordring, og i år to opplever de mestring. Så får de en ny utfordring igjen, forklarer Bjørke.

Thomas Natland, daglig leder i Smørås, mener det er et fornuftig system.

– Tidligere spilte de på femmerbane til de ble ti år. Nå får de litt nye utfordringer og mestring. Det kan ikke være annet enn positivt, mener Natland.

Fakta

Gjennom Sparebankstiftelsen SR-Bank og Trond Mohn har NFF Hordaland fått midler til å kjøpe treerbaner med vant.

Klubber i Hordaland har deretter fått tilbud om å kjøpe banene til rabattert pris, 10.000 kroner.

Dette er banestørrelsene som brukes i barne- og ungdomsfotballen: 6–7 år: Treerbane 8–9 år: Femmerbane 10–11 år: Syverbane 12–13 år: Nierbane 14+: Elleverbane