Her ser Nest-Sotras keeper at den perfekte dagen kan bli ødelagt

– Den må jeg ta, den må ikke inn i målet, tenker Renze Fij i dette øyeblikket.