Fra krasj i en kommunal prydbusk til Brann-frelser

Når Azar Karadas (38) går ut av Branns garderobe for siste gang etterlater han seg et stort tomrom.