Helomvending: Brann får tommelen opp på Stadion

Brann Stadion kan bli kraftig endret. Studenthybler på Fjordkraft-tribunen.

Brann Stadion kan bli kraftig endret. Studenthybler på Fjordkraft-tribunen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesmannen trekker innsigelsene mot Stadion-planene.

DEL

Sportsklubben Brann ønsker å rive Stadions eldste tribune, langsiden mot sør. Deretter vil de gjenreise en ny tribune som er ispedd inntil 293 studentboliger. Disse hyblene selges videre til Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen).

Men innsigelsene fra Fylkesmannen og naboene, som blant annet gikk på at man ikke hadde tilfredsstillende uteoppholdsareal til boligene, har forsinket prosessen noe. Brann ønsket i utgangspunktet å sette spaden i jorden så fort som mulig, slik at kun 2018-sesongen går med redusert kapasitet.

– Studenter må likebehandles

Da må reguleringsplanen vedtas i bystyremøtet 19. desember. Tidligst seks uker senere kan de begynne rivingen. Fredag sendte Fylkesmannen et svar til Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune som gleder Sportsklubben Brann stort.

Fylkesmannen godkjenner et revidert planforslag med tilstrekkelig uteareal.

– De har imøtekommet merknadene våre. Planen var litt løs i fisken første gang vi fikk den inn, men de har strammet den opp. Vi har i utgangspunktet vært positive til studenthybler, men vi mener studenter må likebehandles som alle andre folkegrupper. I det nye forslaget opparbeides det fellesareal flere områder utenfor Stadion slik at kravet til uteoppholdsareal innfris, sier saksbehandler hos Fylkesmannen i Hordaland, Torgeir Flo.

I de siste endringene i plankartet fastsettes uteoppholdsarealene til minimum 15 kvadrameter per boenhet.

Må vedtas av Brann-medlemmene

Nå er det opp til Branns medlemmer og byens politikere å vedta planene.

Brann og Studentsamskipnaden har undertegnet en intensjonsavtale, men til syvende og sist er det også medlemmene i Brann som skal bestemme om byggeprosjektet til flere hundre millioner kroner skal gjennomføres.

– Styret kommer til å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å fatte en endelig beslutning. Der er vi helt tydelig: Vi vil ikke foreta oss noe uten at vi har bred støtte fra medlemmene, slo Johannesen fast overfor BA i september.

Branns styreleder, Eivind Lunde, sier til BA at han ser for seg at det blir en ren votering – for eller mot planene – på årsmøtet. I fjor hadde Brann i overkant av 500 medlemmer.

Søndre tribune skal rives og erstattes med ny tribune og studenthybler, håper Brann.

Søndre tribune skal rives og erstattes med ny tribune og studenthybler, håper Brann. Foto:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken