Kor é alle helter hen? Stå opp igjen! Kvisvik kom tilbake!

Supportersangen «Den 12. mann» dunker på anlegget. Den bringer minner fra en svunnen tid.