De lokale idrettslagene bruker stadig mer penger til ansatte

Lokale idrettslag ansetter flere og flere folk. De siste ti årene har lønnskostnadene blitt tredoblet i de største lagene og kretsene.