Kan puste ut: Millionene renner inn til Hordaland

Egil Krukhaug, leder i Nore Neset, får full momskompensasjon for kunstgresset de la i fjor.

Egil Krukhaug, leder i Nore Neset, får full momskompensasjon for kunstgresset de la i fjor. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Idrettslagene i Hordaland fryktet å gå glipp av 4,9 millioner kroner. Nok en gang berges man av en ekstrabevilgning.

DEL

Den årlige, nervepirrende ventingen for idrettslag som bygger anlegg er over: Alle får enten full eller tilnærmet full momskompensasjon i forbindelse med anleggsbygging i år, også.

For Hordalands del var søkesummen nå oppe i 12,3 millioner, fordelt på 39 idrettslag. Så sent som torsdag kunne man lese i BA om Nore Nesets frykt for å gå glipp av over en halv million kroner fordi den opprinnelige avsetningen i statsbudsjettet ikke var i nærheten av å dekke opp idrettens behov.

Lettelse i idretten

– Det er klart vi er glade. Det er usikkerhet og spenning knyttet til dette, sier styreleder i Nore Neset, Egil Krukhaug, når BA formidler ham nyheten.

– Det er en lettelse. Man forventer det, for det har jo vært praksisen, så det blir ingen euforisk følelse. Det er mer om det motsatte hadde vært tilfelle: Det ville fått alvorlige konsekvenser for aktivitetsnivået vårt om ekstrabevilgningen ikke hadde kommet, sier Krukhaug.

Blant de største prosjektene i Hordaland for tiden er Fana ILs nye håndballarena på Slåtthaug og Sotra SKs fortsatt storstilte utbygging på Straume idrettspark, der en ny storstue for turn er på vei opp. Brann håper på rundt tolv millioner kroner når de selv skal søke penger fra ordningen for Stadion-utbyggingen. Det blir i så fall fra 2019 av.

100 millioner ekstra

Regjeringen har helt siden tiltredelsen i 2013 kommet med tilstrekkelige etterbevilgninger, slik at idretten har fått sin kompensasjon. Så også i år. Venteleken gjør imidlertid usikkerheten stor, og evnen til å bygge svekkes, all den tid idrettslagene ikke har garantier.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en tilleggsbevilgning på 100 millioner kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget 185 millioner kroner til denne ordningen.

– Vi er veldig fornøyd med å få momsrefusjon på inntil 100 millioner kroner, sier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.

– Nå er det mange idrettslagsledere som kan sove litt lettere om nettene, sier Tvedt.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2018 mottatt 488 søknader om kompensasjon. Samlet søknadsbeløp er 305 millioner kroner. Godkjent søknadsbeløp blir klart når Lotteri- og stiftelsestilsynet har sluttført søknadsbehandlingen.

Erfaringsmessig blir beløpet noe redusert i prosessen fordi ikke alle søknader fyller kravene. 100 millioner kroner i ekstra bevilgning vil derfor gi tilnærmet full kompensasjon, anslår kulturdepartementet.

Mye å si lokalt

– Idrettsanlegg gir økt idrettsaktivitet over hele landet, og denne ordningen har mye å si for lokale idrettslag og foreninger. Regjeringen foreslår derfor denne tilleggsbevilgningen på 100 millioner kroner for å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for disse lagene, sier kulturminister Trine Skei Grande til NTB.

– Det er en satsing fra oss å sørge for tilnærmet full dekning av merverdiavgiften. Det har vi sørget for hvert år siden 2014, tilføyer hun.

Kulturministeren viser til at det i 2013 ble utbetalt momskompensasjon tilsvarende 63 millioner kroner, mens beløpet nå er økt med 220 millioner.

– Nettopp det at regjeringen har sørget for at det ikke har blitt avkorting tidligere år har vært sentralt i mitt arbeid for å ordne dette også i år. Det skal ikke være slik at det er det året man blir ferdig som skal være avgjørende for om man får full kompensasjon, sier Skei Grande.

Usikkerhet

Idrettspresident Tvedt sier forslaget fra regjeringen bidrar til å minske usikkerheten for idrettslagene.

– Vi vet at det har vært ekstra stor usikkerhet i år fordi spriket mellom beløpet i budsjettet og den reelle kostnaden har vært mye større enn vanlig. Idrettslagene bygger anlegg som aldri før. Derfor er dette forslaget svært viktig med tanke på forutsigbarheten for idrettslagene våre som bygger idrettsanlegg.

Nesten 500 idrettslag venter på å få sine utgifter til merverdiavgift kompensert i år. Idrettsforbundet synes det er gledelig at regjeringen ønsker å gi full kompensasjon, og også i år lukker gapet mellom det som ble avsatt i budsjettet høsten 2017 og det reelle behovet.

– Skulle det vise seg at økningen på 100 millioner ikke dekker behovet fullt ut, har vi tro på at regjeringen vil finne en løsning i salderingen av budsjettet før jul, sier idrettspresidenten.

Artikkeltags