Her får byråden frem tårene hos slåsskjempene

– Kom her! Idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) lanserte ekstrastøtte til Bergen Kickboxingklubb for 2016. – Dette er en støtte vi skal jobbe med å videreføre på de neste budsjettene også, sier byråden, som her får en bamseklem av Steinar Trones. I bakgrunnen Bård Trones (t.v.) og Eirik Gundersen.

– Kom her! Idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) lanserte ekstrastøtte til Bergen Kickboxingklubb for 2016. – Dette er en støtte vi skal jobbe med å videreføre på de neste budsjettene også, sier byråden, som her får en bamseklem av Steinar Trones. I bakgrunnen Bård Trones (t.v.) og Eirik Gundersen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

De tidligere slåsskjempene fikk tårer i øyekroken da idrettsbyråden overrasket med nødhjelp i grevens tid.

DEL

Bergen Kampsportsenter på Kronstad, som drives av den ledende kickboksingklubben i Bergen, har slitt kraftig de siste årene. Bergen Kickboxingklubb har bare så vidt holdt hodet over vannet etter at den tidligere støtten fra Bergen kommune ble halvert for noen år siden. I går kom idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) på «befaring».

– Kommunen var tyngre inne her før, men man tok penger fra idretten for å finansiere ulike kulturtiltak. Det er ikke alle idrettslag som har tilgang til kommunale bygg eller eier egne lokaler. Nå har jeg kjempet tilbake én million til idrettsbudsjettet, til en post for å støtte idrettslag som har leieutgifter i private anlegg. Vi har rom for litt «positiv særbehandling».

– Betyr utrolig mye

– Er det sånn at vi må sette oss ned nå, spør en helspent Eirik Gundersen.

– Gjør som dere vil! Vi dobler støtten, fra 193.000 til 400.000 kroner, svarer Thorsen.

Og det var et sjelden syn: Veteranene, de ganske barske ildsjelene Bård og Steinar Trones, fikk tårer i øyekroken.

– Hva betyr dette for dere?

– Å, det betyr utrolig mye. Det har vært tøft i det siste.

– Vi har fightet lenge, men begynte å gå tomme for krefter og penger. Dette var tolvte runde for oss, sier Gundersen.

Byråden ble rørt

De ekstra 207.000 kronene er livreddende for klubben og senteret. Thorsen forklarer nødhjelpen med det at tilbudet klubben har er viktig for alle som faller utenfor de tradisjonelle lagidrettene.

– Jeg ble veldig rørt da jeg møtte dem sist. Én ting er det frivillige engasjementet, hjertet og sjelen som ligger i veggene her, en annen ting er at de er flinke til å plukke opp barn og unge som ikke ellers ikke passer inn i noe annet. Kampsportmiljøet kan utad virke litt tøft, men de driver et veldig godt barne- og ungdomsarbeid. Det vil vi verdsette, sier han.

– Pengene hjelper veldig godt på. Det har aldri vært så ille som i år. Vi har hatt reserver, men i år ga vi beskjed til alle utøverne at det var krise. Pengene har blitt prioritert til husleie og strøm, men nå kan vi faktisk tenke litt fremover og være til stede på arrangement og reise med utøverne våre, sier Gundersen, som også er nyvalgt president i Norges Kickboxingforbund.

Bergen Kickboxingklubb er ikke de enes­te som kan jub­le for uven­te­de kro­ner. Bord­ten­ni­sen får også en be­ty­de­lig bit av ka­ken.

Flagget til topps

Lak­se­våg Bord­ten­nis­klubb mot­tar i dag den sam­me støt­ten som kick­bok­ser­ne på Kron­stad, 193.000 kro­ner. Klubben har leie­ut­gif­ter på 660.000 i året, og lik­vi­di­te­ten er eks­tremt an­strengt. Haf­stad Thor­sen ring­te Hat­le­bakk tors­dag og ga ham be­skjed: De skal få 50.000 eks­tra i 2016.

– Det er fan­tas­tisk. Vi er vel­dig for­nøy­de og takk­nem­li­ge for det. Vi hei­ser flag­get til topps i Lak­se­våg, sier klubb­le­der Otto Hat­le­bakk.

Den en­ga­sjer­te id­retts­per­son­lig­he­ten er imid­ler­tid kjapp med å leg­ge til at det ikke lø­ser ho­ved­pro­ble­me­ne til klub­ben:

– Det vik­tig­ste er å få på plass Alv­øen id­retts­hall. Der ven­ter vi ennå frust­rer­te i spen­ning. Vi­de­re had­de vi egent­lig en av­ta­le med kom­mu­nen om for­skudds­ut­be­ta­ling i ja­nu­ar slik at vi kan dekke leie­ut­gif­te­ne. Fra 2012 måt­te vi plut­se­lig få det et­ter­skudds­vis. Du kan ten­ke det pro­ble­me­ne vi har med å be­ta­le lei­en da. Det­te er ho­ved­ut­ford­rin­ge­ne våre, pre­si­se­rer han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken