Gilberts tirade svir for «LAN»

Av

Ingen fotballtrenere liker en løs kanon på dekk som synger ut i mediene, men Gilbert Koomsons frustrasjon må tas på alvor.