Kan fortsatt søke om momskompensasjon

VM-arrangøren er slått konkurs.

VM-arrangøren er slått konkurs. Foto:

Konkursboet etter sykkel-VM kan søke om momskompensasjon, men en helt ny forskrift kan nekte dem å få utbetalt penger.

DEL

Mandag morgen ble VM-arrangøren Bergen 2017 AS slått konkurs. Styreleder Mona Haugland Hellesnes har flere ganger sagt at en konkurs vil bety at Bergen 2017 AS ikke får momskompensasjon for 2017.

Denne momskompensasjonen er anslått til å være et sted rundt 3,2 millioner.

Konkursbo har fått kompensasjon

Men Bjarne Hellem, seniorrådgiver i Lotteri- og stiftelsestilsynet, forteller at konkursboet i Bergen 2017 AS kan søke om momskompensasjon.

– Alle kan søke. Men om de faktisk får godkjent søknaden får vi eventuelt svaret på etter at søknaden er saksbehandlet.

– Hva er praksis fra tidligere?

– Jeg er litt usikker på det eksakte antallet, men noen få konkursbo har fått momskompensasjon tidligere. Grunnen til det er at man har fått kompensert momskostnader på bakgrunn av regnskapet ett år tilbake i tid, sier Hellem.

Bergen 2017 AS fikk revidert og godkjent sitt 2017-regnskap like før helgen.

Kan stanses av ny forskrift

Men det er ett kompliserende element: En ny forskrift er ute på høring, der ett av punktene klart og tydelig slår fast at konkursbo ikke kan motta momskompensasjon. Det er Kulturdepartementet som skal vurdere høringssvarene og avgjøre hvordan den nye forskriften blir.

Om konkursbo i fremtiden kan motta momskompensasjon eller ikke vil avhenge av hvordan den nye forskriften blir.

– Blir den nye forskriften gjeldende for 2018?

– I høringsbrevet er det lagt opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket gjeldende fra 2018. Men som sagt, det er opp til departementet å avgjøre. Vi forvalter ordningen etter det til enhver tid gjeldende regelverk, svarer Hellem.

Formålet med momskompensasjonsordningen er for øvrig å «fremme frivillig aktivitet»

Artikkeltags