Sykkel-VM gir opp å få millionsum

Konkursboet etter sykkel-VM nådde ikke gjennom med klagen til Lotterinemnden, og går glipp av de fem millionene i momskompensasjon. – Det er veldig utfordrende å få oppfylt ønsket om et best mulig oppgjør for kreditorene!