NORHEIMSUND: På lørdagens idrettskretsting var det en presentasjon og debatt om planene for et OL på Vestlandet.

Der kom det frem estimater for hva et eventuelt Vestlands-OL vil koste:

* 10 til 15 milliarder i bygging av nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg. Mange av anleggene ligger allerede inne i idrettsplaner.

* 10 milliarder kroner i gjennomføringskostnader. Initiativtakerne forutsetter at disse kostnadene blir dekket av den internasjonale olympiske komite (IOC).

I tillegg kommer betydelige kostnader til vei og annen infrastruktur. For eksempel er det helt avgjørende med en utbedring av veien mellom Voss og Bergen, samt utbedringer på veiene rundt Voss.

– Det er klart det kommer til å koste penger. Men alle investeringer skal tilpasses de lokale behovene, sier Olav Farestveit, som presenterte OL-planene sammen med Bjørn Christensen og Terje Valen.

Stor økonomisk risiko

Tallene som ble presentert lørdag er utarbeidet i samarbeid med Norconsult, men trioen påpeker at planleggingen fremdeles er på et tidlig stadium.

OL er historisk sett et økonomisk risikoprosjekt. Ifølge en studie ved University of Oxford, har OL-arrangementene fra 1960 til 2016 i gjennomsnitt endt med 156 prosent mer i kostnader enn først budsjettert. Samtlige OL, uten unntak, har kostet mer enn budsjettert.

«For en by eller nasjon å bestemme seg for å arrangere Olympiske leker, er å påta seg en av de mest kostbare og finansielt risikofylte mega-prosjekter som finnes, noe mange byer og nasjoner har erfart», heter det i konklusjonen.

Studien ser på idrettsrelaterte kostnader – altså ikke kostnader for annen infrastruktur.

Trioen fra Bergen og Voss tror likevel det er mulig å arrangere et OL på Vestlandet med kontroll på kostnadene.

Fakta

Idrettsrådene i Bergen og Voss jobber for OL på Vestlandet i 2030.

I april 2017 konkluderte en mulighetsstudie fra Opus at det er mulig å arrangere OL på Vestlandet.

Det er også åpnet for samarbeid med andre deler av landet.

Siden den gang er det jobbet med en ny rapport som viser hvordan et vinter-OL kan gjennomføres.

Denne uken har OL-planene blitt diskutert på årsmøtet i Bergen idrettsråd og på idrettskretstinget.

Følgende anlegg er tenkt i Bergen: Slåtthaug (skøyter lengdeløp), byarena (ishockey), Slettebakken (ishockey), Laksevåg eller omlandskommune (ishockey), en omlandskommune til Bergen (ishockey), samt en bob- og akebane.

Anlegg i Voss og Sogn: Sogndal (kortbane og kunstløp), Vik (skiskyting), Bavallen (alpint), Voss (curling), Voss ski- og tursenter (langrenn og skiskyting), Myrkdalen (alpint og freestyle).

 

– Vi må gjøre gode risikovurderinger, og ha tilstrekkelige barrierer mot at det sprekker økonomisk. Anleggene som bygges på Voss har ganske beskjedne kostnader. En idrettshall koster 700 til 800 millioner, så det er kjente utgifter. Vi er nødt til å gjøre gode risikovurderinger underveis og sikre en god kostnadskontroll, sier Farestveit.

– Vi så under sykkel-VM at det kan dukke opp en del uforutsette kostnader før og underveis?

– Hvis du ser på den første rapporten fra Opus, så skisserer den anlegg i størrelsesorden 6-7 milliarder, så vi har allerede lagt oss på omtrent det doble. Vi håper jo egentlig å gjøre det billigere, svarer Terje Valen.

Også idrettspresident Tom Tvedt, som overvar lørdagens presentasjon, tror det er mulig med et OL på Vestlandet med god økonomisk kontroll.

– IOC viser en helt annen fleksibilitet i dag. Nå er det forhandlinger mellom IOC og de land som ønsker å gjennomføre et OL. Her ønsker IOC mest mulig gjenbruk, fokus på kostnader og å nå sine bærekraftsmål.

 

– Jeg er helt sikker på at man må få ned kostnadene og stramme inn, i stedet for de svære OL-arrangementene som har vært, sier Tvedt.

De lokale kreftene vil ha et Vestlands-OL som bryter med tidligere leker. Det vil si lavere kostnader, mindre stadioner, bruk av eksisterende anlegg, større etterbruk og mindre «VIP-faktor». De vil óg se på antall deltakere og antall øvelser.

Flytter Paralympics

Trioen vurderer også å arrangere Paralympics samtidig med de olympiske lekene, i stedet for at Paralympics gjennomføres i etterkant av OL.

– Planen vår en integrering på ett eller annet vis. Det er for å heve statusen til Paralympics, sier Valen.

En slik løsning kan også bidra til å kutte kostnader.

Trioen konkluderte med at de vil fortsette OL-arbeidet gjennom selskapet Idrettens Olympiade AS. På sikt håper de å få saken opp på idrettstinget.