Norges Fotballforbund har frigjort ytterligere 24 millioner kroner til sportstiltak. Elleve av dem øremerkes for jentesatsing, syv går til spillerutvikling mens fire skal gå til klubbutvikling gjennom «Kvalitetsklubb»-prosjektet.

– Vi har blant annet flyttet 8-10 millioner fra administrasjon til sport, sier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, til BA.

Damer, spiller og klubb

Serieforeningen for Kvinnefotball (SFK) skal si sitt før man fordeler pengene. Det ligger an til at klubbene med mange jentelag, og toppklubbene for damer, kan få bedre økonomiske rammer, samtidig som «kvalitetsklubbene» kan få enda mer midler. Kvalitetsprosjektet er til for å gi klubbene incentiv til blant annet å videreutdanne trenere. Dette skal nå altså styrkes med friske midler fra sentralt hold.

Men damene kommer best ut.

– Vi snakker med SFK og alle som er direkte involverte, og så får vi se nøyaktig hvordan vi kanaliserer midlene. Det viktigste er at vi sørger for mest mulig bredde og en best mulig topp, sier Bjerketvedt.

– Dette går til bredde, topp og krets, sier Bjerketvedt.

Tilleggsbevilgning

Alle tallene kommer i tillegg til de økonomiske rammene i år.

– Norge er en liten fotballnasjon som konkurrerer i verdens største idrett. Da er det avgjørende at vi bruker ressursene effektivt og frigjør og prioriterer midler til de viktigste satsingsområdene. Vi startet med å frigjøre 11 millioner i fjor og følger opp med nye 24 millioner i år, sier fotballpresident Terje Svendsen til NFFs hjemmesider.

– Dette er helt avgjørende for at norsk fotball skal utvikle flere internasjonale spillere. Utviklingsmidlene kommer hele norsk fotball til gode, både topp og bredde.