Ellevilt sirkus: – Jeg hadde ikke giddet å stå der

Christian Sørum og Anders Mol elsker supporternes mas om trøyer, bilder og autografer.