Se bildene fra syrefesten i Stoltzen

Over 6000 personer skal slite seg opp Stoltzekleiven i dag og i morgen. Her kan du se BAs bilder fra løpet.