Arrangørklubben har mangedoblet antall løpere

Varegg fikk en voldsom oppsving da de senket terskelen for å bli med på løping i klubben.