Forbedret tiden med over åtte minutter fra i fjor

Jana Babicova var antakeligvis deltakeren med størst forbedring i Stoltzekleiven Opp i år.