Tirsdag var helse- og omsorgsministeren på besøk i Bergen, og første stopp var idrettsanlegget på Liland. Der møtte han representanter fra det fem idrettslagene Bjarg, Fana, Gneist, Kalandseid og Smørås. De står sammen bak prosjektet «Idrett Bergen Sør», som tar sikte på å nå de mindre aktive i samfunnet og få dem i aktiviteter.

Prosjektet har tilbud fra alt fra barn og unge til eldre, bedrifter og personer med andre utfordringer i livet. Det har vært en kjempesuksess, og Gahr Støre var imponert etter å ha fått høre mer om prosjektet.

– FLOTT SAMARBEID

– Det er veldig flott å se fem idrettslag samles for å jobbe for folkehelsen på denne måten. Det er viktig, slår han fast.

I folkehelsemeldingen blir det slått fast at frivilligheten er tenkt en enda større rolle i arbeidet med folks helse, og da er det særlig viktig å ta fatt i de som er minst aktive. Det var dette Kalandseid IL startet med, og som til slutt ble et samarbeid mellom de fem klubbene fra 2012.

– Vi syns det er viktig å bidra til folkehelsen, og dette er i så måte et meget spennende prosjekt, sier styreleder i «Idrett Bergen Sør», Stig Hammersland.

FÅR IKKE NOK STØTTE

Styrelederen hadde håpet at ministeren kunne komme med løfter om flere midler til prosjektet, men det fikk han ikke.

– Slik det er nå får vi 500 000 kroner fra kommunen, og det er ikke nok, forteller han.

Gahr Støre kan ikke love noe mer, og henviser til kommunene selv om å bidra.

HÅPER PÅ ENDRING

– Kommunene har etter loven nå et folkehelseansvar. Det betyr mye frivillighetsarbeid og det betyr forebyggingsarbeid. Kommunene får igjen for god forebygging. Så tror jeg at modellen fra statlig hold er at vi skal støtte kommunene gjennom store frie midler fra staten til kommunekassen. Jeg tror det er uklokt å ha statlige støtteordninger og byråkrati til mange lokale løsninger. Da skal en bare betjene en masse byråkrati for å gjøre det, men vi har jo en jo i folkehelsemeldingen og revidert nasjonalbudsjett lagt vekt på penger til kommunene der vi løfter frem dette, sier han.

Hammersland håper at det dukker opp enda mer penger til prosjektet etter besøket likevel.

– Vi hadde ønsket penger og en stilling som pilotprosjekt for dette, men det fikk vi ikke. Likevel håper jeg at han tar med seg de tilbakemeldingene han har fått her, og ser hva som kan gjøres, sier styrelederen i «Idrett Bergen Sør».