– Kanskje jeg kan fóre dem med bedervet kylling?

Markus Lie var veldig fornøyd torsdag, etter at han knuste den nordiske rekorden i VM-forsøket på 100 meter medley. Men i semien ble det stang ut, noe som ga 9.-plass.

Markus Lie var veldig fornøyd torsdag, etter at han knuste den nordiske rekorden i VM-forsøket på 100 meter medley. Men i semien ble det stang ut, noe som ga 9.-plass. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Markus Lie (23) strålende fornøyd selv om finalen glapp i kortbane-VM i Kina.

DEL

Han ble num­mer ni og kom bare nes­ten til fi­na­len på 100 meter medley, men so­lid pers og nor­disk re­kord i forsøket med 52,12 gjor­de at Markus Lie (23) gikk til sengs med et smil torsdag. BA snakket med en veldig fornøyd ung bergerser ved 22-tiden kinesisk tid. han gledet seg over rekord, det fikk heller være at finaleplassen akkurat glapp, med 9. beste tid i semien.

– Fredag skal jeg unne meg å sove til syv. Hit­til i uken har jeg vært oppe 0600 hver mor­gen, ler han.

Tenkte bare «yes»

– Jeg har det bra nå. Det er klart det var ir­ri­te­ren­de at jeg ak­ku­rat ikke nåd­de fi­na­len, men nå er det mer og mer fø­lel­sen da jeg slo inn i for­søket som sit­ter igjen. Da jeg så den ti­den, tenk­te jeg bare «yes»!

– Når jeg per­ser og knu­ser den nor­dis­ke re­kor­den i et VM, der det gjel­der som mest, så gir den en enormt god fø­lel­se. Det gjør all tre­nin­gen og alle de tid­li­ge mor­ge­ne­ne i Ado verdt det, sier han en­ga­sjert.

Gjort mye riktig i høst

Lie had­de in­gen god fø­lel­se da sist se­song ble av­slut­tet med et gan­ske så mis­lyk­ket lang­ba­ne-EM i Glas­gow. Han måt­te ten­ke litt nytt i høst, og torsdag kom be­kref­tel­sen han treng­te.

– Ja, når jeg har truf­fet topp­for­men og svøm­mer slik som det­te i VM, vet jeg at det vi har gjort i høst har vært rik­tig, sier han.

Han traff alt­så ikke like godt i se­mi­fi­na­len som i for­søket. I se­mi­en svøm­te han på 52,43, tre ti­de­ler sva­ke­re enn på mor­gen­kvis­ten.

Vurderer kylling-triks

– Svøm­min­gen var egent­lig like bra, men jeg traff dår­lig i to av ven­din­ge­ne. Uten at det er slurv el­ler tab­be eler noe slikt. Med fire stil­ar­ter på 100 me­ter er det så utro­lig mye som kan skje. Det er som å tref­fe per­fekt el­ler ikke over hekkene i friidrett. Hvis du bommer litt kommer du av ryt­men og drar det ned deg. Det er litt til­fel­dig­he­ter om en tref­fer maks, som i for­søket, el­ler at noen ven­din­ger blir sva­ke­re. Så selv om det var ir­ri­te­ren­de, kla­rer jeg ikke dep­pe, understreker han.

– Jeg tar med meg det po­si­ti­ve, sier Lie, som med 9.-plass er før­s­te­re­ser­ve om noen av fi­na­lis­te­ne trek­ker seg.

– Det skjer nep­pe. El­ler kan­skje jeg skal fóre de andre med noe bedervet kyl­ling til lunsj fredag, ler 23-åringen.

Artikkeltags