– Det er skremmende! Jeg frykter masse konkurser, sier travtrener Odd Storetvedt.

I stallene på Bergen Travpark gjøres det klart til det ukentlige løpet på torsdagskvelden. Denne uken knytter ikke spenningen seg bare til de sportslige resultatene, men også en fersk dom som kan få alvorlige konsekvenser for sportens fremtid.

– Hvis dommen blir stående, så er det en katastrofe for travsporten, sier Svein Ove Wassberg.

Dette er saken

Bakgrunnen for den dystre stemningen er som følger: Travkusker får omtrent 200–400 kroner fra hesteeierne for å kjøre en hest i løp (såkalt oppsitt). I tillegg får trener og kusk ti prosent av pengepremiene som hesten kjører inn. Tidligere har det ikke vært betalt moms på oppsitt og provisjon av premiepenger.

En fersk dom fra Agder lagmannsrett anser derimot oppsitt og provisjon av premiepengene som «en tjenesteavtale mellom hesteeieren og kusken/treneren, og at den derfor er momspliktig», ifølge Trav- og Galopp-Nytt. Dommen sier også at det kan etterberegnes moms tilbake til 2014, som travtrenerne i så fall må betale.

Styret i Det Norske Travselskap (DNT) skal beslutte i neste uke om de skal anke dommen eller ikke.

– Bare å stenge

Travtrener Odd Storetvedt tror han må betale et sted mellom 100.000 og 200.000 hvis dommen blir rettskraftig.

Han ser mørkt på fremtiden dersom dommen blir stående.

– Men jeg tenker mest på ungdommene som skal fortsette med trav. Det er 16.000 årsverk i dette yrket som blir rammet. Det er ille, sier han.

 

I nabostallen holder Svein Ove Wassberg og hans far Ove Wassberg til. Ifølge Ove Wassberg har de hatt en rekke bokettersyn siden oppstarten i 1968, uten problemer.

– Vi har alltid gjort som vi har fått beskjed om. Det er greit at de pålegger oss moms, det må vi akseptere. Men om det får tilbakevirkende kraft, så er det horribelt, sier Ove Wassberg, som tror han gir seg hvis dommen blir stående.

– Dette er ganske dårlig betalt i utgangspunktet.

– Gjort i god tro

Ifølge DNT er det snakk om til sammen 21,8 millioner kroner hvis det skal etterberegnes moms til 2014.

– Det store problemet er at man må betale bakover i tid for noe som alle har gjort i god tro. At det får tilbakevirkende kraft føler jeg er urimelig og kjedelig. Jeg håper skattevesenet vil komme i dialog og finne en løsning om etterbetalingen, sier Rolf Tvedt, travtrener i Bergen og styremedlem i Norsk Travtrenerforening.

 

Ifølge Svein Morten Buer i DNT vil dommen ramme kusker og trenere med profflisens, men ikke hesteeierne.

– Vi forventer at de politiske myndigheter griper inn hvis dommen blir stående, skriver DNT i en pressemelding.