Da avsløringene om seksuell trakassering i mediemiljøet kom opp, rykket TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen selv ut og innrømmet at fem av de nevnte tilfellene kan knyttes til TV 2 Sporten.

Les også: Avskjediget for seksuell trakassering, gikk rett videre til nye jobber

«Fantastisk innsats»

Han la seg helt flat, og vedgikk at han ikke hadde gjort jobben sin da han ventet i 18 måneder før han foretok seg noe overfor en av mennene bak trakasseringen.

– Det dreier seg om episoder helt tilbake til 2004. Et av eksemplene som nevnes er forhold som ble begått før vedkommende kom inn i TV 2 Sporten, men dette var så alvorlig at det ikke var forenlig med å jobbe hos oss, sier Jansen Hagen til BA.

Nå viser det seg at i alle fall to av dem som ble sparket ut av kanalen fikk med seg offentlig hyllest av sjefen på kanalens egen hjemmeside.

Det takkes for «fantastisk innsats» og en omtales som «en berikelse» for sendingene.

Vanlig å takke

– Hvorfor disse rosende kommentarene?

– Jeg kan jo ikke kommentere enkeltsaker, men har fortalt at jeg ikke har lagt noe imellom når jeg er blitt oppringt av mulige nye arbeidsgivere. Generelt kan jeg si at når en kjent profil forlater kanalen, er det vanlig praksis å takke av med noen ord på veien.

Jansen Hagen legger til:

– Men jeg ser at det reiser et dilemma, fordi det kan oppfattes som en ekstra belastning på den som er blitt seksuelt trakassert av vedkommende. Jeg vil være mer bevisst på dette nå, og ta mer hensyn til offeret.

– Betyr det at du mener dere burde vært mer tilbakeholdne med rosen?

– Jeg har vel svart på det. Det som er viktig er å verne om ofrene .

– Vurderer du din egen stilling etter det som nå har kommet frem?

– Jeg er ikke rett mann til å svare på det. Jeg er fast bestemt på å rydde opp i det som har skjedd. Men det er klart at ingen leder kan unnlate å vurdere om man er skikket i sin stilling når slike ting skjer. Men nå er ikke fokuset mitt der, nå vil jeg rydde opp. Så får vi se.

Utfordrer redaktører

Vegard Jansen Hagen sier han er litt forundret over at det nå bare fokuseres på TV 2 Sporten, og ikke på bransjen som helhet.

– Jeg tror ikke vi har vært alene om denne ukulturen. Det er et bransjeproblem. Skjelettene må ut av skapene. Vi tar vårt generaloppgjør, erkjenner denne ukulturen fra fortiden og praktiserer en absolutt nulltoleranse for fremtiden. Så får andre redaktører gjøre sine valg.

Noen få «stjerner»

Vegard Jansen Hagen er redd for omdømmet til TV 2 Sporten etter det som er kommet frem.

– Det er et fåtall medarbeidere som er grovt overrepresentert i de sakene som omtales. Det er få «stjerner» som har ødelagt for mange. De er på ingen måte representative for miljøet i TV 2 Sporten, sier han.

Etter det BA forstår flere av ofrene for trakasseringen nå ute av kanalen.

Ingen skal ha sluttet som en direkte følge av det de har vært utsatt for, men TV-kanalen har som kjent vært gjennom en periode med omfattende nedbemanninger med sluttpakker