Løper med gult armbånd for å hedre sin avdøde forlovede

Stoltzekleiven Opp, Varegg og løping betyr noe helt spesielt for Elisabeth Steinsland.