Sporveiskiosken er på plass

Nå er kiosken fra 1955 nyrestaurert og klar for å kaste glans på Laksevåg.