– Helt fint!

Slik oppsummerer Sølve Brodin ett år som ordinær arbeidstaker hos Toma.

Før han fikk sjansen gjennom Helt Med (se fakta) ble det mange gåturer med mor på dagtid. I lengden ble det kjedelig, forteller 43-åringen.

Han er kjapp i replikken. Og en skikkelig morgenfugl. Arbeidsdagen starter klokken 0700. En halv time før er som regel Sølve Brodin på plass, morgenfrisk som få.

Vil utvide satsingen

– Kjempekjekt. Han er så smilende og blid, og flink til å hjelpe til, sier Renate Byrkjeland om kollegaens arbeidsglede.

Brodin viser stolt frem et brett med bacondadler han har klargjort for neste dag.

Spesialitetene hans er tunfisksalat og flettekrans etter mormors oppskrift, forteller han. Kantinemedarbeideren veksler mellom to kantiner i GC Riebers næringsbygg i Solheimsviken. Der står han for matlaging, oppvask, renhold og service. Det eneste han ikke gjør er kassehåndtering.

Gjennom Helt Med har Toma til nå ansatt fire arbeidstakere ved ulike kantiner i Bergen, og to i Stavanger.

– Jeg håper vi kan få flere i Bergen, og at vi kan utvide ordningen til Oslo, Kristiansand og Trondheim, sier Roger Urhaug i Toma.

– Hvor mye tilrettelegging kreves?

– Denne gruppen er like sammensatt som samfunnet ellers. Noen behøver mye og noen lite. Noen har lengre arbeidserfaring, noen har ingenting, svarer Urhaug.

Brodin har en god del arbeidserfaring fra før. Han sluttet i sin forrige jobb grunnet mistrivsel, forteller han. Etter en periode uten en jobb å gå til, ble det full klaff hos Toma.

Krever mer tid

– I starten kan de være små tidstyver. Det tar gjerne to, tre og fire ganger så mye tid å tilegne dem kompetansen og skape tryggheten de trenger for å levere så godt de kan. Våre ledere blir godt forberedt på dette, sier Urhaug.

– Sølve har blitt en soleklar ressurs for oss, fortsetter han.

Tomagruppen har langt over 3000 ansatte på landsbasis. De driver med alt fra renhold og kantinedrift til vakthold og eiendomsdrift. Selskapet har en målsetting om at 25 prosent av ansettelsene skal være inkluderingstiltak, forteller Urhaug.

– Arbeidsdagen blir rikere når vi får skape noe verdifullt som ikke bare handler om penger. På lang sikt kan dette være en medvirkende faktor til økt trivsel og lavere sykefravær. Med andre ord kan det også være god økonomi i tiltaket, mener Urhaug.

Helt Med

Helt Med er et prosjekt iverksatt av Stiftelsen Sor, som handler om å få flere mennesker med utviklingshemming ut i det ordinære arbeidslivet.

Prosjektet er inspirert av Klap i Danmark, som har resultert i at mer enn 2000 personer med kognitive funksjonsnedsettelser, hvorav cirka 70 prosent har utviklingshemming, har fått ordinært arbeid.

I 2017 startet Helt Med arbeidet med å etablere arbeidsplasser i Norge for personer med utviklingshemming.

Helt Med gjennomfører rekrutteringsprosessen, bistår med oppfølging og betaler lønn til arbeidstaker i fire ukers arbeidspraksis.

Helt Med-arbeidstakere skal aldri erstatte annen arbeidskraft. En forutsetning er at de ikke erstatter grunnbemanning, men brukes som supplement.

Arbeidstakerne beholder sin uføretrygd, og mottar i tillegg lønn tilsvarende 20 prosent av sammenlignbar tariff. Det innebærer alltid mer enn 30 kroner timen. Toma gir mennesker med utviklingshemming ordinært arbeid .

 

3 av 4 ikke yrkesaktive

Et utvalg nedsatt av regjeringen avdekket i 2013 at utviklingshemmede var lite inkludert i arbeidslivet.

Den gang var kun 25 prosent med utviklingshemming i yrkesaktiv alder i arbeid. Av disse var over 90 prosent i arbeidsrettede tiltak i skjermede virksomheter. Færre enn 10 prosent var i ordinære virksomheter. Helt Med-ordningen ble opprettet med sikte på å bedre situasjonen.

I fjor ble det opprettet 45 nye arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming i Helt Med-ordningen. Målet er å øke til 80 Helt Med-arbeidsplasser i løpet av 2019.

– Samarbeidet med Toma er utrolig viktig, fordi de gir arbeidsplasser som er veldig relevante for mennesker med utviklingshemming. Det er oppgaver mange kan utføre, og Toma har virksomheter rundt omkring i landet, noe som gjør det mulig for mange mennesker med utviklingshemming å få jobb. Vi setter stor pris på samarbeidet, sier Steinar Løland i Stiftelsen Sor.