Stans galskapen i hovedstaden

Av

Enorme midler styres mot allerede overopphetede Oslo. Legg heller regjeringskontor til Bergen.