Starter innsamlingsaksjon: Vil gi PC-er til fattige

SAMLER INN: Jorge Dahl i Folkehjelpen og Fauzia Hussain-Wiik vil samle inn PC-er til fattige. FOTO: ARNE RISTESUND

SAMLER INN: Jorge Dahl i Folkehjelpen og Fauzia Hussain-Wiik vil samle inn PC-er til fattige. FOTO: ARNE RISTESUND

Pandemien har ført til voldsom vekst i digitaliseringen. Men også fattigdommen er blitt større. Nå vil gode krefter samle inn PC-er til de dårligst stilte.

DEL

– Det er ingen tvil om at pandemien har gjort samfunnet mer digitalt enn tidligere. Vi blir avhengig av PC for å få ordnet opp i ting, enten det gjelder jobb eller privatliv, sier Jorge Dahl.

Han er leder i Norsk Folkehjelp i Bergen og i Unionen Fagforening.

Nå har han fått med seg resten av det lokale LO til en innsamling av brukte – men fullt brukbare – PC-er til folk som trenger det.

– Vi vil bruke de tillitsvalgte til å gå til sine bedrifter og be om at de gir sine avlagte PC-er til oss, sier Dahl.

Han sier det særlig er innvandrere som treffes hardest av krisen som er oppstått i kjølvannet av koronapandemien.

Den siste levekårsundersøkelsen (2016) for Bergen slår fast at 3,8 prosent av alle bergensere i yrkesaktiv alder (20-66 år) mottar sosialhjelp.

Dyrt med PC

Tallet er ikke blitt mindre som følge av koronakrisen.

– Å kjøpe PC er dyrt, men alle trenger det enten de jobber, skal søke jobb, ha kontakt med Nav eller med familie. Det kreves også til skolearbeid, sier Dahl.

Kommunen deltar med noe. I 2018 fikk ca. 600 familier dekket kostnader til internett.

Det er Norsk Folkehjelp Bergen som har tatt initiativet til innsamlingen, og blant dem som vil motta PC-er vil det blant annet være deltakere i organisasjonens integreringstiltak i Bergen, Vaksdal og Øygarden.

Håper på god respons

Nå håper Dahl og leder i LO i Bergen og omegn, Fauzia Hussein-Wiik, at aksjonen skal spre seg i vårt distrikt, men gjerne også til andre deler av landet.

– Vi er overbevist om at det er stort behov for dette flere steder, ikke minst i andre byer, sier LO-lederen.

Også Cre8 Gründerhus, som består av innvandrerkvinner, er med som initiativtaker. Bergens Næringsråd er støttespiller til innsamlingen.

Jorge Dahl understreker at også enkeltpersoner er velkommen til å gi bort avlagte PC-er.

– Vi trenger også penger slik at vi kan oppgradere PC-ene og gjøre dem klare til bruk. Send en e-post til folkehjelp@bergen.no, oppfordrer Dahl.

FATTIGDOM

  • Når vi snakker om fattigdom i Norge, er det oftest relativ fattigdom vi mener.
  • Det dreier seg ikke om overlevelse og tilfredsstillelse av grunnleggende behov, men om det som trengs for å leve et anstendig liv sammenlignet med andre mennesker i samme samfunn.
  • EU definerer en husholdning som har under 60 prosent av medianinntekten, som fattige.
  • 135 680 fikk sosialhjelp i Norge i 2019. Av disse var 7409 i Bergen, ifølge SSB.

Artikkeltags