Unio har varslet plassfratredelse for 240 medlemmer, men LO Stat tar ut 63 medlemmer i Vestland i streik.

– Vi er klare

– Vi har mobilisert i flere uker og er klare til en streik. En streikekomite er etablert. Vi ønsker det ikke, men dersom ikke motparten kommer oss i møte, må vi streike, sier distriktssekretær Merethe Engstrøm i LO Stat Vestland.

LO stat har tatt ut 1752 over hele landet vil i første streikeuttak, mens 990 medlemmer i Unio er klare til å aksjonere dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret.

Disse blir rammet

Akademikerne vil ta ut 626 medlemmer i en eventuell streik. Fire statlige etater kan rammes: Barne- og familiedepartementet, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Forsvarets forskningsinstitutt og Mattilsynet.

YS kunngjorde fredag at nærmere 170 ansatte i elleve departementer vil bli tatt ut dersom det blir streik 27. mai.

LO Stat har tidligere varslet plassoppsigelse for 4200 av sine medlemmer. I første omgang vil altså 1752 eventuelt bli tatt ut i streik, får NTB opplyst.

Til sammen kan dermed rundt 3.530 statsansatte legge ned arbeidet neste fredag.

Sverresborg rammes hardt

I Bergen vil 24 ved Forsvarets regnskapsavdeling ved Sverresborg tas ut. Det samme vil flere på Haakonsvern.

Ved kriminalomsorgen i byen vil det tas ut fem i streik. To vil streike i UDI i Bergen.

I Førde vil fem ansatte ved Lotteri- og stiftelsestilsynet streike, mens åtte ved Fredskorpset samme sted vil være klare til å aksjonere.

En eventuell streik vil også ramme universiteter, høyskoler, polititjenester og forvaltning, skriver Unio på sine nettsider.

Lønnsøkning til alle

Innspurten i meklingen innledes 25. mai klokken 10, og fristen er den 26. ved midnatt.

En eventuell streik vil inntreffe fra kl. 0600 27. mai, opplyser distriktssekretær Engstrøm i LO Stat.

– Vil sikre lønnsøkning til alle gjennom sentrale føringer. Dersom meglingen ikke fører frem settes streiken i gang, sier Merethe Engstrøm.

Sjelden streik

Hun understreker at LO Stat er klare til å ta ut totalt 4200 medlemmer i streik gjennom nye streikeuttak.

Både YS, LO, Unio og Akademikerne brøt forhandlingene med staten i slutten av april.

Oppgjøret omfatter rundt 170.000 statsansatte.

Dette er et såkalt mellomoppgjør. Det er sjelden slike ender i streik, og sist offentlig ansatte streiket i et mellomoppgjør var i 1995.