Regjeringen vil bruke 231,2 milliarder oljekroner neste år

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil bruke 231, 2 milliarder av Norges oljeformue til neste år. Her utenfor sin bolig i Oslo mandag morgen, på vei til jobb for legge fram neste års statsbudsjett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil bruke 231, 2 milliarder av Norges oljeformue til neste år. Her utenfor sin bolig i Oslo mandag morgen, på vei til jobb for legge fram neste års statsbudsjett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen foreslår å bruke 231, 2 milliarder av oljeinntektene neste år. Det er en økning på 4,5 milliarder kroner fra 2018.

DEL

Det viser nøkkeltall i forslaget til nasjonalbudsjett for 2019, som Finansdepartementet presenterte mandag morgen.

Oljepengebruken tilsvarer 2,7 prosent av inntektene i oljefondet, noe som ligger godt under handlingsregelens bestemmelse om å bruke maksimalt 3 prosent av fondets inntekter.

Det gir en nøytral virkning på norsk økonomi, med en budsjettimpuls på 0,0 prosent.

Bruken av oljeinntekter holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien og anslås til 231,2 milliarder kroner i 2019, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, men innebærer en økning på 4,5 milliarder kroner fra oljepengebruken i statsbudsjettet for 2018.

– Tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 er over, og økonomien er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten er nå høyere enn sin langsiktige trend, og er ventet å gå videre opp neste år. I nasjonalbudsjettet 2019 anslås fastlandsøkonomien å vokse med 2,3 prosent i år og 2,7 prosent neste år, heter det i pressemeldingen fra departementet.

Det pekes på at arbeidsmarkedet er i klar bedring og at sysselsettingen øker markert. I nasjonalbudsjettet for 2019 anslås arbeidsledigheten å avta fra 3,8 prosent i år til 3,7 prosent neste år.

Forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for neste år blir lagt fram i sin helhet klokken 10.

E24: Reverserer sukkeravgiften

Sukkeravgiften reverseres i forslaget til statsbudsjett, erfarer E24.

Fjorårets kraftige økning i sukkeravgiften har blitt møtt med krass kritikk fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Nyheten om at fjorårets avgiftsøkning nå reverseres er ikke bekreftet. Kilder sier til E24 at det blir en betydelig lettelse i sukkeravgiften i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

En fjerning av avgiften slik den ble innført for 2018 er blitt fremholdt som et viktig tiltak for å sikre norske arbeidsplasser. Ansatte fra Freia, Nidar, Coca-Cola, Ringnes og Brynhild demonstrerte foran Stortinget i forkant av forrige ukes trontaledebatt med krav om å fjerne sukkeravgiften.

I fjorårets budsjettforhandlinger ble avgiften for sjokolade- og sukkervarer økt med 83 prosent, mens avgiften for sukkerholdig drikke økte med over 40 prosent.

Fakta om nøkkeltall i statsbudsjettet for 2019

* Foreslått oljepengebruk i 2019 (strukturelt oljekorrigert underskudd). 231,2 milliarder kroner.

* Uttaksprosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 prosent

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0 (nøytral budsjettimpuls)

* Veksten i sysselsettingen: Forventet opp 1,3 prosent i 2019.

* Forventede ledighetstall i 2019 (AKU): 3,7 prosent av arbeidsstyrken

* Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Forventet prosentvis volumøkning: 2,7 prosent.

Artikkeltags