Stenger både Munkebotn- og Fløyfjellstunnelen samtidig

Sprengingsarbeid i Munkebotntunnelen fører til at veien mot Åsane blir stengt nattetid.