Vegtrafikksentralen i vest melder at Beitlatunnelen i Vaksdal er stengt. Dette som følge av at det foregår oppryddingsarbeid på stedet.

Dette ble meldt av VTS klokken 15.40.

110-sentralen melder at grunnen til at tunnelen er stengt er fordi det er fjernet et brannslukkingsapparat i tunnelen.

Brannvesenet er på vei for å kontrollere.