Stengingen i sommer var ingen suksess

Av

Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å gjøre det vanskelig å bo, drive næring og besøke sentrum.