Stengningen er en skam for demokratiet vårt

Av

Jubileumsåret, 75 år etter krigens slutt, markeres ved å stenge flesteparten av Forsvarets museer. Det er en skam.