Stiller flere krav til kulturlivet

Flere tilskuddsordninger ligger på bordet. Det skal bli mer inkluderende og grønnere. Men til dette kommer det også krav.