Torsdag morgen rykket politiet i Møre og Romsdal ut til Shells landanlegg i Aukra kommune. Årsaken var en«uavklart situasjon» på anlegget som får gass fra Ormen Lange-feltet i Nordsjøen.

Etter en time ble det kjent at situasjonen var avklart. Noen hadde kommet med en bombetrussel mot anlegget. Lenger sør sto politiet i bergensområdet klare til å heve beredskapen ved anleggene på Kollsnes og Mongstad.

Sto klare i sør

– Alt skjedde veldig fort, jeg ble jo varslet av deg, sier politiets stabssjef i Vest, Gustav Landro til BA.

Så snart han og hans stab ble gjort oppmerksomme på dette, begynte ringerunden.

– Vi gikk gjennom systemene våre, og hadde kommunikasjon med Heimevernet. Vi sikret at vi var beredt dersom dette hadde skjedd mot oss, og vi fikk ja fra alle instanser, forsikrer han.

De sto klare til å heve beredskapen ved både Kollsnes og Mongstad dersom en trussel skulle rettes mot dem.

I overkant av en time etter de første meldingene om situasjonen i Aukra, fikk de evakuerte arbeiderne dra tilbake på jobb. Gjerningspersonen er kjent for politiet fra før.

– Som følge av politiets avklaring og vår egen vurdering, normaliserer vi driften og sender de evakuerte tilbake på jobb, sier direktør Jan Soppeland for kommunikasjon og myndighetskontakt i Shell til NTB.

I en pressemelding uttaler politiet at det ikke er holdepunkter for trusselen var reell.

Vil forlenge vaktholdet

Siden 3. oktober har Heimevernets 09-avdeling hatt kontinuerlig vakthold ved gassanlegget på Kollsnes, og oljeraffineriet på Mongstad. De tok over for politiet som siden eksplosjonene på Nord Stream-ledningene 26. september, hadde hatt vakthold på samme plass.

– Det er viktig å understreke at vi hever sikringsnivået som et føre-var-tiltak. Det foreligger ingen konkret trussel mot oss, sa Gisle Ledel Johannessen, talsperson i Equinor tidligere i oktober.

I utgangspunktet skulle Heimevernet hjelpe til i 14 dager, men de har vært klare på at de kan holde på lenger. HV 09-sjef Christoffer Knutsen har tidligere uttalt at alle i distriktet kan regne med å bli kalt ut til oppdraget.

Nå bekrefter stabssjef Landro til BA at høyere hold har bedt dem være klare for en ny runde, ettersom de i utgangspunktet kun ba om hjelp frem til mandag.

– Politidirektoratet har meldt om at dette kan komme til å utvides i to nye uker. Vi planlegger derfor for å holde på enda lenger, sier han.