– Før nyttår hadde vi færre enn ett barn i uken innlagt med covid-19 i snitt. Etter nyttår har det vært en betydelig økning i henvendelser i vårt akuttmottak. Det skyldes at flere barn blir smittet nå enn tidligere, sier overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland sykehus Mette Engan til BA.

Fra nyttår og frem til 15. februar har 37 barn blitt lagt inn med covid-19.

Til sammenligning ble 27 barn lagt inn med korona i hele perioden mars 2020 og frem til årsskiftet 2021/22.

Færre på intensiv

Også generelt ved sykehuset har antallet innlagte med covid-19 økt kraftig både ved Haukeland og Haraldsplass diakonale sykehus de siste ukene. Mandag er rekordmange 68 pasienter innlagt med korona i Bergen.

For rundt halvparten av disse var covid-19 hovedårsak til innleggelsen. Slik er det også blant barna som legges inn.

Engan forteller at rundt tre av fire av barna som kommer til akuttmottaket med covid-19 blir sendt hjem etter at de er blitt undersøkt av en lege.

– Som med andre luftveisinfeksjoner er minste barna overrepresentert, sier Engan.

– Barn har blir generelt sett sjelden alvorlig syke av korona. Symptomene vi ser nå er feber, vondt i hodet og halsen, oppkast og diaré. Feber, slapphet og bekymring vedrørende uttørking er hovedgrunnene til at barn blir lagt inn, forteller Engan.

Veldig få er tungpustet eller har pustebesvær. Slik har det vært under hele pandemien.

Barna som legges inn har korte opphold.

I løpet av perioden fra mars 2020 til nyttår har fem barn med covid-19 blitt behandlet på intensivavdeling på Haukeland. Så langt i år har ett barn trengt intensivbehandling (se faktaboks).

– Vi er generelt lite bekymret for at barn skal bli alvorlig syke av covid-19, men følger med på MIS-C. Det er en betennelsestilstand noen få barn får etter korona, sier overlegen.

– Travelt

I fjor høst hadde Barne- og ungdomsklinikken er ekstremt travel periode da mange barn ble innlagt med RS-virus.

Engan forteller at de nå merker effekten av mer koronasmitte og økt sykefravær blant ansatte.

– Det er travelt og vi må gjøre noen rokeringer. Noen dager kan det bli litt ekstra ventetid i akuttmottaket for de friskeste av barna.


Engan sier de forstår at foreldre tar kontakt med lege når barna får påvist smitte.

– Vi tar alle bekymringer på alvor. Heldigvis er det for de aller fleste trygt å reise hjem uten innleggelse, sier Engan.

Viktig å drikke nok

Barnelegen har noen råd til foreldre til koronasmittede barn:

  • Følg med på allmenntilstanden. Oppfattes barna som tydelig mer slappe og syke enn de er ved for eksempel en vanlig forkjølelse, ta kontakt med lege.
  • Sørg for at barnet får i seg nok drikke. Også eldre barn som er alene hjemme må få beskjed om å passe på å drikke.
  • Det er viktig at barnet får febernedsettende/smertestillende slik at de får i seg nok væske.
  • Følg ekstra godt med på barn under tre måneder. Som vanlig skal man kontakte lege ved feber hos disse barna, samme dag som feber oppstår.
  • Dersom barna får tydelige pustevansker, skal man også kontakte lege..