0710 fredag morgen fikk brannvesenet inn en automatisk brannalarm fra Mariakirken.

Da de kom frem til stedet, oppdaget de at sprinkleranlegget var blitt utløst og det var store vannlekkasjer. 

– Jeg ble oppringt om Mariakirken. Da tenkte jeg: Dette er en katastrofe. Når vi blir oppringt om Mariakirken, blir vi livredd. Det er den mest verdifulle kirken i Bergen og inneholder helt uerstattelige verdier, sier kirkebyggsjef Arne Tveit i Bergen kirkelige fellesråd.

Han var i Mariakirken fredag morgen sammen med brannvesenet. Mariakirken er ikke bare byens eldste kirke, men også Bergens eldste bevarte bygning.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Mulig teknisk svikt

Et sprinklerhode i taket på et teknisk rom i andre etasje ble utløst. Store mengder vann rant derfra og ned i kirkeskipet. I tillegg til at selve kirkebygget er av det Tveit kaller uerstattelig verdi, henger her kunst som alene er restaurert for 18 millioner kroner.

De store vannmengdene har blant annet gått utover et gammelt og verdifullt skip som henger i taket i kirkerommet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Tveit forteller at de vil gå i dialog med antikvar for å finne ut av hvordan det gamle skipet skal restaureres. Det skal tas ned fra taket i løpet av fredag.

Brannvesenet på stedet kan konstatere at de ikke var røyk eller ild som førte til at sprinkleranlegget ble utløst.

Deres teori er at en teknisk svikt i rommet har ført til en del varme, som dermed har utløst spinkleren.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det tekniske rommet kontrollerer at luftfuktigheten i kirken er riktig. Dette er noe kirken må ha for å best bevare det verdifulle bygget og kunsten det rommer.

Tveit virker imidlertid optimistisk.

– Det er ikke så ille som vi fryktet, men kirken må nok stenge en periode. Nå må vi lære av det som har skjedd, påpeker han.

De skal etablere samme type teknisk rom i Domkirken og Korskirken, derfor er det ekstra kritisk å finne ut hva som gikk galt.

Akasia følger opp det videre arbeidet og sanering av skadene i Mariakirken.

Presten er lettet

Hovedprest Hildegunn Isaksen i Mariakirken sier at beskjeden om brannalarm i Mariakirken «er den verste du kan få».

- Det utløser rett og slett hjertebank, sier hun.

Hun tok seg ned til kirken fredag morgen for å se på skadene.

- Det var godt å komme ned her og få snakke med Arne Tveit. Det er heldigvis et begrenset parti i kirken som er berørt, mens alterskap, prekestol, korpartiet og orgelet såvidt vi kan se er uberørt. Spesielt alterskapet er uerstattelig, sier Isaksen.

Dette er sannsynligvis fra slutten av 1400-tallet og er ifølge Isaksen helt enestående kirkekunst.

- Jeg har ikke ord for hvor lettet jeg er over at disse tingene er like hele, og at de tror at de skal klare å berge alt som har fått vannskader. Jeg er lei meg for at noe i det hele tatt er skadet, men først og fremst lettet over at skaden ikke er større, sier Isaksen.

Hun sier at kirkens arrangementer til og med neste helg blir avlyst eller flyttet, og at man så vil se om kirken igjen kan åpne for vanlig drift.

Utrykning

– Når brannalarmen går i Mariakirken rykker vi automatisk ut fra to brannstasjonen og vier minst 17 mann. Det er store verdier i Mariakirken, sier innsatsleder i brannvesenet, Frank Åstveit, på stedet.

Vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen fortalte i morgentimene at det var snakk om en større vannlekkasje.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Vi rykket fort ut. Da brannvesenet kom til stedet, ble sprinkleranlegget skrudd av.

Restverdibilen til brannvesenet, samt mannskaper fra Sandviken og Hovedstasjonen, rykket ut.

Kirken ble byggen en gang på 1100-tallet, og inneholder blant annet en prekestol fra barokken, et forgylt alterskap og en rekke kirkekunst fra ulike perioder.

I 2015 åpnet Mariakirken igjen etter en fem og et halvt år lang renoveringsperiode. Både bygget og kirkekunsten var gjennom en rehabilitering, og arbeidet kostet cirka 130 millioner kroner til sammen.

Før denne restaureringen, ble kirken restaurert i 1860-årene, da den ble tilbakeført slik den fremsto i middelalderen.