Stor vekst for Cutters

Frisørkjeden fra Bergen vokser og vokser, men går i underskudd i utlandet.