Store snømengder skaper utfordringer for togtrafikken over fjellet.

En av Bane Nor sine snøfresere som er viktige for beredskapen på Bergensbanen fikk en teknisk feil, og måtte på verksted lørdag morgen. Dermed ble deler av togstrekningen mellom øst og vest stengt.

  • Er du på tog eller buss? Tips oss her

Setter inn busser

Bergensbanen var først stengt for trafikk mellom Finse og Myrdal. Deretter ble det stengt mellom Myrdal og Ustaoset.

Først i 14-tiden var hele strekningen ryddet og klar for åpning igjen.

– En freser ble hentet inn fra Geilo for å få unna snømassene, opplyste Nina Schage, kommunikasjonssjef i Vy.

I påvente av opprydding ble morgentoget fra Bergen stående på Voss. Dette toget fikk etterhvert klarsignal til å kjøre videre, men ble stoppet igjen på Mjølfjell og sendt tilbake igjen til Voss.

– De reisende er nå på vei østover i busser, sier Schage til BA.

Tog med senere avganger ble stående og vente i Bergen på klarsignal. Det fikk de i 14-tiden.

Hun beklager de store forsinkelsene dette har ført til for de reisende.

Schage oppfordrer reisende til å følge med på oppdatert informasjon om togavganger på Vy-appen eller Vy sin nettside.

Reisende som har blitt kraftig forsinket, oppfordres til å ta kontakt med Vy for å få erstatning.

– Beklager veldig

Bane Nor melder på sin nettside at veldig store snømengder og dårlig vær gjør det krevende å holde strekningen fri for snø.

Dette medfører forsinkelser for de fleste togene som skal fra Bergen til Oslo, eller motsatt vei, lørdag.

– Vi beklager veldig at det blir sånn, men vi jobber så godt vi kan med å holde jernbanesporene ryddet for snø, sier Liv Tone Otterholt, pressevakt i Bane Nor til BA.

Bane Nor har to store Bailhack-snøfresere som kjører i turnus over fjellet. En av maskinene som ble hentet inn fra Østlandet blir på Bergensbanen til over helgen.

Følger situasjonen tett

Fredag innførte selskapet oransje beredskap på strekningen mellom Haugastøl og Mjølfjell. Dette betyr at det blir kjørt hyppigere befaringer over fjellet enn vanlig, og brøytemaskiner rydder sporet før hvert passasjertog.

Mannskapene holder ekstra oppsikt med terrenget langs banen med tanke på ras.

– Vi følger vær- og skredvarsler tett gjennom helgen og vurderer trafikken fortløpende i samråd med Vy og godsselskapene. Målet vårt er å holde banen åpen, men blir det uforsvarlig å sende tog over, tar vi selvfølgelig konsekvensene av det, sier Otterholt.