Torsdag 9. juni avholdt Statens vegvesen, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet en tverrfaglig kontroll på Romslo på E16.

Hovedfokuset ble satt til kontroll av utenlandske lastebiler og vogntog, står det i en rapport fra Statens vegvesen. Transport mellom steder i Norge med utenlandske lastebiler var også viktig å kontrollere for de forskjellige etatene.

Totalt var det omtrent 250 kjøretøy innom kontrollen.

Politiets prioritering var kjøring i beruset tilstand og gyldig førerrett. 166 førere ble kontrollert, og en av disse fikk utslag for promille. Politiet har opprettet sak på forholdet.

Ser at flere fyller med avgiftsfri diesel

– Skatteetaten prioriterte kontroll av diesel, dette med tanke på fylling av avgiftsfri diesel, sier Knut Sylta i Statens vegvesen til BA.

Det ble totalt tatt 41 dieselprøver, og en av disse ga utslag.

– Saken blir behandlet videre av Skatteetaten, men dette ender med en bot på mellom 50.000 og 100.000 kroner.

Sylta presiserer at det kun er enkelte kjøretøy som lovlig kan fylle avgiftsfri diesel.

– Blant annet kan traktorer, gravemaskiner og båter fylle, men det er klart at det er fristende. Bensin- og dieselprisene er veldig høye nå, og da er det naturlig nok en konsekvens at noen velger å ta den sjansen.

Men han legger ikke skjul på at det kan bli dyrt for unnasluntrerne.

– Det er nok ikke den rette veien å gå, men vi ser at dette foregår mer i distriktet enn i byene. Det har også vært mer kontroller på dette området, og da avdekker vi selvfølgelig flere brudd.

Manglet korrekt dokumentasjon

Arbeidstilsynet hadde mest fokus på de utenlandske kjøretøyene som transporterer gods mellom i Norge. Her blir det presisert i rapporten at arbeidskontrakt, timeliste og lønnsslipp skal være medbrakt i kjøretøyet.

– Arbeidstilsynet snakket med ti sjåfører, fire bussjåfører og seks lastebilsjåfører, under kontrollen.

Ingen av disse hadde med seg den nødvendige dokumentasjonen, og det vil derfor bli gjort en del arbeid i etterkant av kontrollene opp mot transportforetakene.

Resultatet av kontrollen

Sylta bekrefter overfor BA at det var en god dag på jobben.

– Når det er slike feil ute på veiene, så må det avdekkes, sier han.

Ifølge rapporten ga kontrollen følgende resultat:

  • En varebil med tillatt totalvekt på 3500 kilo ble målt til 4900 kilo. Dette resulterte i kjøreforbud og et gebyr på 3000 kroner.
  • Et vogntog hadde en teknisk overlast på 400 kilo på framakslingen. Dette resulterte i et bruksforbud.
  • Tre førere fikk advarsel for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
  • Ett firma ble innrapportert til foretakskontrollen for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
  • En teknisk mangellapp for feil med fartsskriver.

Det var en lastebil som skilte seg ut i kontrollen med antall feil og mangler. Etter endt kontroll av bil og fører, var resultatet slik:

  • Anmeldelse for å ikke ha fylt ut kjøreskive i analog fartsskriver.
  • Bruksforbud for manglende underkjøringshinder bak.
  • Bruksforbud for kjøring med bord i synsfelt ved frontruten
  • Vogngebyr på 500 kroner
  • Kjørte på avgiftsfri diesel.