Mandag ble lærerstreiken trappet opp ved flere bergensskoler, og neste mandag skal den trappes opp ytterligere.

Til sammen er 188 lærere ved bergensskoler i streik fra 22. august.

Mandag kveld ble det gjennomført streikemarkeringer i flere norske byer. På Festplassen hadde over tusen personer møtt opp for å vise støtte til streikende.

– Rammer elevene

Marit Fosse, Ruth Solheim, leder i Utdanningsforbundet i Gulen, Mona Midtun, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Gulen, Henny Instefjord og Ida Lillejord dro direkte fra jobb i Gulen til Bergen etter arbeidstid.

De har leid buss for å være til stede, og regner med å være hjemme igjen først ved midnatt.

– Vi ønsket å vise vår støtte til saken. Vi er ikke tatt ut i streik ennå, men er klare dersom det blir nødvendig. Lærerne har hatt en dårlig lønnsutvikling, og da blir det vanskelig å rekruttere til læreryrket, sier Midtun, som er hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Gulen.

Lærerne forteller om ledige lærerstillinger i Gulen uten søkere, noe de mener illustrerer situasjonen. De opplever at det er særlig vanskelig å rekruttere utenfor de store byene.

– Da velger man løsninger med ufaglærte, og det rammer både elevene og oss lærere.

– Politikerne må ta grep

Lærere og fagforeningsledere holdt appeller, og det var også musikalske innslag i godværet.

– Budskapet vårt er at politikerne må ta grep, for KS (Kommunesektorens interesseorganisasjon) unndrar seg ansvaret. Politikerne vil ha kvalitetsskole med superlærere. Men ønsker de lærere med femårig masterutdannelse, må de også betale, sier Bente Myrtveit, leder for Utdanningsforbundet i Bergen.

Opptrappingen av streiken har foreløpig vært uvanlig sakte.

– Det er av hensyn til elevene, og fordi vi er forberedt på å måtte streike lenge, forteller Myrtveit.

Det har ikke vært kommunikasjon mellom Utdanningsforbundet og KS siden streiken brøt ut før sommerferien.

– Jeg er veldig fornøyd med fremmøtet her. Det viser at vi har mange i ryggen, og vi har også mange vi kan ta ut i streik. Men vi ønsker ikke å ramme elevene, derfor håper vi at KS kommer på banen.