Formuesskatt er gründerens hete potet

STORT SETT FORNØYD: Gründer Kåre Bottolfsen i Ticketco mener norske politikere gjør mye riktig for å hjelpe oppstartsbedrifter. Han nevner blant annet Innovasjon Norge, SkatteFunn-ordningen, lettere adgang til midlertidige ansettelser og såkornfond som viktige og gode tiltak.FOTO: MAGNE TURØY

STORT SETT FORNØYD: Gründer Kåre Bottolfsen i Ticketco mener norske politikere gjør mye riktig for å hjelpe oppstartsbedrifter. Han nevner blant annet Innovasjon Norge, SkatteFunn-ordningen, lettere adgang til midlertidige ansettelser og såkornfond som viktige og gode tiltak.FOTO: MAGNE TURØY

– Kan bli et alvorlig problem, sier Kåre Bottolfsen (45).

DEL

Sykkel VM-tilbud: Få to uker med BA levert hjem gratis

– Jeg har spist havregrøt så det ljomer etter. Mange gründere gir seg der, men det er viktig å jobbe seg gjennom «blodfasen» med mye motstand som alle oppstartsbedrifter må gjennom, sier Kåre Bottolfsen (45).

I 2012 tok han sammen med Carl-Erik Michalsen Moberg opp konkurransen mot Billettservice da de startet det digitale billettsystemet Ticketco.

– Vi begynte med å leie kontor mellom en fotsoneterapeut og en healer og hadde en nettplattform vi hadde brukt 40.000 kroner på å utvikle.

Rask vekst

I dag leier Ticketco kontorplass til de for tiden ni ansatte hos firmaet Proactima i BIs lokaler på Møhlenpris. I tillegg kommer 10–15 utviklere.

– Vi har brukt x antall millioner kroner på teknologiutvikling siden starten. Hittil har vi hatt 1200 arrangører og 15.000 arrangementer innom Ticketco, forteller Bottolfsen.

På veien dit har gründerne fått drahjelp fra ulike aktører.

– Vi fikk blant annet sitte billig i DNBs lokaler i litt over ett år på grunn av medlemskap i Nyskapingsparken.

Nyskapingsparken er en såkalt inkubator. Den eies av Bergen Teknologioverføring AS (BTO) og er finansiert av Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Universitetet i Bergen og SIVA.

Medlemskap i Nyskapingsparken inkluderer blant annet subsidiert leie på kontorer og utstyr, rådgivning og et sosialt og faglig fellesskap.

– Slike inkubatorer er et viktig politisk virkemiddel. Vi fikk tilgang til kompetanse, bygget nettverk og fant investorer.

Min hjertesak

  • I forbindelse med høstens Stortingsvalg har BA intervjuet flere bergensere om saken som avgjøre valget for dem.
  • Tredjemann ut er Kåre Bottolfsen (45)
  • For ham er næringspolitikk viktigst når han skal stemme 11. september.

Én million i stipend

Hvert år etableres det 50.000- 60.000 bedrifter i Norge, men kun rundt to prosent av dem får støtte fra Innovasjon Norge.

Ticketco er blant de to prosentene. De har fått etablererstipend på til sammen én million kroner.

Såkornfond, aktive eierfond, som går inn med egenkapital i innovative små bedrifter i en tidlig utviklingsfase, har også bidratt med viktige penger, forteller Bottolfsen. Såkornfondene er finansiert delvis av staten og delvis av private investorer.

– Når såkornfondene skyter inn penger, matcher Innovasjon Norge investeringen. Det er et veldig godt virkemiddel, for det er ikke lett å få tak i penger for bedrifter i en oppstartsfase, sier gründeren.

Fleksibilitet viktig

Fleksibilitet er et annet viktig stikkord for Bottolfsen. I juli 2015 innførte Høyre/Frp-regjeringen en ny, generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår i inntil tolv måneder. Det er gründeren fornøyd med.

– I den fasen vi er i nå, med høy grad av uforutsigbarhet, er det viktig at vi har mulighet til å ansette folk i midlertidige stillinger og deltidsstillinger. Jeg er derfor veldig opptatt av at det bør bli lettere å ansette folk midlertidig, sier han.

Dette mener partiene om oppstartsbedrifter

Vil erobre verden

Neste steg for bedriften er å lansere Ticketco i Storbritannia og ansette flere der. Men ambisjonene stopper ikke der.

– Vi startet som arrangører som ikke syntes løsningene som var på markedet var gode nok. Nå er målet er å erobre verden og forandre eventindustrien. Vi vil bli en eksportør av teknologi ut av Norge, proklamerer Bottolfsen smilende.

Saken fortsetter under bildet.

For gründer bak TicketCo Kåre Bottolfsen er formuesskatt en het potet.

For gründer bak TicketCo Kåre Bottolfsen er formuesskatt en het potet. Foto:

Den hete poteten

Enn så lenge lever han på det han omtaler som «gründerlønn» – underforstått ikke mye å bli rik på. Fra Bottolfsens ståsted, er derfor formuesskatt en het potet.

– Som leder for og største eier med 18 prosent av aksjene i en vekstbedrift kan jeg måtte betale formuesskatt når verdien på selskapet øker. Med den lønnen jeg har, kan jeg bli tvunget til å selge aksjer for å betale skatten. Det ville være en forferdelig situasjon å havne i, og noe politikerne må sørge for å unngå at skjer for gründere.

Som gründer med gründerlønn ville det være et stort paradoks om jeg måtte selge aksjer for å kunne betale formuesskatt.

Kåre Bottolfsen, gründer

45-åringen vil ikke røpe hvilket parti han vil gi sin stemme under stortingsvalget 11. september, men:

– Min stemme går til et parti som har en tydelig næringspolitikk og som vil fjerne formuesskatten eller tilpasse den slik at det stimulerer til verdiskaping i bedrifter.

Bottolfsen er ikke alene om det standpunktet. I en meningsmåling Norstat gjorde på oppdrag fra NHO i august, svarte ni av ti bedriftseiere at de vil fjerne formuesskatten.

– Gode vilkår

Bottolfsen mener forholdene i bunn og grunn ligger godt til rette for gründere i Norge.

– Det er først og fremst vi gründere som må gjøre jobben, men rammevilkårene har betydning. Det er også viktig å gjøre det mer attraktivt å investere i bedrifter.

Artikkeltags