– Arrogant, fastslår ordføreren overfor BA.

Sakens kjerne er følgende: Skyss skal endre på rutene når Bybanen fra Fyllingsdalen åpner 21. november.

Med det vil det kjøre bybane fra sentrum til fylkes største arbeidsplass, Haukeland Universitetssykehus.

Skyss vil kutte arbeidsbussen fra både Askøy og Øygarden. Skyss mener at de som pendler fra nabokommunene i vest bør kunne dra til sentrum og ta Bybanen derfra.

Det reagerer passasjerene som benytter seg av bussrutene sterkt på.

– Har eksistert i 50 år

Lene Asbjørnsen er en av helsearbeiderne som bruker direktelinjen til jobb, og forteller at tilbudet med en dedikert rute fra Askøy og Sotra har vært populært blant de ansatte på sykehuset.

– Det er grådig kjipt, og vil gå ut over tiden sammen med familien, sier hun om rutekuttet.

Asbjørnsen ble først intervjuet av Askøyværingen.

En annen som reagerer sterkt på Skyss sin kontante nedleggelse av en populær bussrute, er ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik.

– Jeg leser både i BA og Vestnytt at Skyss avviser å endre på rutekuttet. Det er litt rart at de sier så bastant når de vet at vi skal ha møte med dem førstkommende tirsdag.

Møtet han snakker om er et møte mellom Askøy, Øygarden og Skyss, der nettopp disse rutene skal diskuteres.

– Vi er avhengige av denne yrkesgruppen. Vi vil at de skal bo i nabokommunene og jobbe i Bergen. Denne ruten har eksistert i 50 år, og det sies at den er full om morgenen. Det sier litt om hvor viktig denne ruten er, sier Indrevik.

Han tror ikke det blir like raskt for de som bruker arbeidsbussene å ta i bruk Bybanen til jobb.

Bør spørre de som tar bussen

– Vi må akseptere endringer i rutenettet når noe så stort som Bybanen kommer til, men man må spørre de som bruker ruten daglig. Man må være såpass til stede at man spør kundene sine. Det mener jeg Skyss har glemt her, at det faktisk er kundene deres vi snakker om, sier ordføreren.

Han mener Skyss bør vente med å legge ned rutene, som etter planen skal skje når Bybanen til Fyllingsdalen starter opp.

– En bør sette i gang en undersøkelse, der man spør de som tar bussene fra Askøy og Øygarden før man bestemmer seg, sier Indrevik.

Han forventer at Skyss utsetter denne saken.

– Jeg er veldig skuffet over Skyss sin innstilling til sine egne kunder, spesielt i denne saken. Slike holdningen kan man ikke ha overfor sine egne kunder.

– Lydhøre for innspill

BA har forelagt kritikken fra Indrevik for Skyss. Gudrun Einbu, leder for avdeling Transporttilbud i Skyss, sier at de satser på hovedlinjene, for å gi et tilbud med høyere frekvens hele dagen.

– Det innebærer at noen må bytte, som ikke trenger å gjøre det med dagens tilbud. Men det innebærer også at mange får et bedre tilbud på flere tidspunkter, sier hun.

Einbu forteller videre at det vil være gode alternativer til Haukeland etter omleggingen, både med bybane og buss.

– Det gjør det også mulig for oss å bruke ressursene på hovedlinjene fra Sotra og Askøy. Samtidig styrker vi tilbudet på de ordinære linjene i perioden linje 403 har gått, ikke minst med tanke på dem som starter skift klokken 0700 på Haukeland.

Hun sier de vil ha et møte med Øygarden kommune for å orientere om dette, samt høre på hva de har å si. Einbu påpeker at de jevnlig har kundeundersøkelser for å få et overblikk over hva som er viktig for de kollektivreisende i Bergen og omegn.

– Er det aktuelt å utsette endringene?

– Ruteendringene er et resultat av en omfattende prosess, som startet opp i 2020. Nå vil vi se hvilke erfaringer både kundene og vi gjør oss etter oppstart, og så vil vi selvsagt være lydhøre for innspill når vi skal planlegge videre.