Støy mange steder i natt: – Vi hadde ikke kapasitet til å rekke over alt

Det var relativt rolig i sentrum, men politiet ble varslet om nattebråk en rekke andre steder.