Ifølge Nettavisen dekker ikke Vy kostnadene ved annen transport.

– Tog underveis stopper på nærmeste stasjon og står stille fram til streiken avsluttes klokken 14.00. Flere lokaltog blir også innstilt, opplyser Vy , som beklager ulempene som streiken medfører for kundene.

Bare kunder som kjøpte billett før streiken ble gjort kjent, kan få prisavslag som følge av forsinkelse.

Streiken er en protest mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke.

– Vi ønsker en moderne jernbane med demokratisk styring, hvor det ligger til rette for økt trafikk av passasjerer og gods, både nasjonalt og ikke minst på tvers av landegrensene. Det vil stå i fokus når jernbaneansatte, fagbevegelsen og det brede lag av folket sier nei til EUs fjerde jernbanepakke og ja til toget som framtidas transportmiddel, skriver Norsk Lokomotivmannsforbund.

– Vi forventer å bli hørt av en regjering og et Storting som hevder at de vil ha en fungerende, moderne jernbane. Torsdag 31. oktober vil vi om nødvendig trappe opp ved å stoppe togene mellom klokka 14.00 og 16.00, opplyser Norsk Jernbaneforbund.